Jakie państwa leżą w Alpach?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie państwa leżą w Alpach? Jest to kilka europejskich krajów. Same Alpy to największy łańcuch górski Europy. To młode, fałdowe góry, które powstały w trakcie orogenezy alpejskiej już ponad 50 milionów lat temu! Ówcześnie były to płyty tektoniczne Eurazji i Afryki, które zderzyły się ze sobą, co w efekcie doprowadziło do wypiętrzenia się osadów skalnych leżących na powierzchni. Dzisiejszy obraz rzeźby gór ukształtował się w okresie plejstocenu.

Spis treści:

  • Kraje leżące w Alpach pod względem geograficznym
  • Na jakich terytoriach leżą Alpy?
  • Alpy Zachodnie i Alpy Wschodnie
  • Alpy – góry leżące we Francji, Włoszech i Austrii
  • Kraje alpejskie – turystyka
  • Kraje Alpejskie – mapa polityczna
  • Alpy – mapa geograficzna

Z wpisu dowiesz się, jakie państwa leżą w Alpach. Omawiamy wszystkie kraje alpejskie i wyjaśniamy, na jakim terytorium znajduje się łańcuch górski.

Kraje leżące w Alpach pod względem geograficznym

Państwa Europy, na których obszarze znajdują się Alpy, to kraje alpejskie. Do grupy tych państw, biorąc pod uwagę geografię, należą: Austria, Francja, Liechtenstein (jedyne państwo w całości położone w Alpach), Monako, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria, Węgry (Wzgórza Kőszeg), Włochy.

Jak głosi Konwencja w sprawie ochrony Alp, czyli Konwencja Alpejska, państwami alpejskimi jest osiem spośród dziewięciu wymienionych wyżej państw. Nie uwzględnia się Węgier. Istnieje także podział, według którego mianem krajów alpejskich określa się jedynie Austrię, Liechtenstein i Szwajcarię. Są to kraje, których większość powierzchni znajduje się na obszarze Alp.

Na jakich terytoriach leżą Alpy?

Łańcuchy alpejskie biegną przez terytoria kilku państw – Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Liechtensteinu, Austrii oraz Słowenii. Mają długość 1200 kilometrów oraz szerokość wynoszącą 150-260 kilometrów. Najwyższy szczyt Alp to Mont Blanc o wysokości wysokości 4 807 m n.p.m. Alpy wyróżniają się rzeźbą wysokogórską z dominacją form glacjalnych. 

Góry te są stosunkowo łatwo dostępne. Przecinają je rozmaite tunele, drogi, mosty, akwedukty czy europejskie linie kolejowe, jak: Lyon-Turyn, Berno-Mediolan, Zurych-Mediolan, Innsbruck-Werona, Salzburg-Villach. W Alpach jest świetnie rozwinięta turystyka. To właśnie tu istnieje największa na świecie liczba kolejek i wyciągów linowych.

Alpy Zachodnie i Alpy Wschodnie

Alpy można podzielić na Zachodnie oraz Wschodnie. Strefą graniczną jest obniżenie, które ciągnie się od Jeziora Bodeńskiego, przez dolinę górnego Renu, przełęcz Splügen i dolinę San Giacomo do Jeziora Como. Alpy Zachodnie są bardziej masywne oraz wyższe. Tu występuje strefa krystaliczna – Alpy Nadmorskie, Alpy Graickie, Alpy Kotyjskie, Alpy Delfinackie, Alpy Sabaudzkie, Alpy Pennińskie, Alpy Lepontyńskie, Alpy Glarneńskie, Alpy Berneńskie – fiszowa oraz wapienna – francuskie Alpy Wapienne, szwajcarskie Prealpy.

Alpy Wschodnie są niższe. Tutaj także występuje strefa krystaliczna – Alpy Centralne (Wysokie Taury, Niskie Taury, Alpy Retyckie, Alpy Kitzbühelskie, Alpy Noryckie) i dwie wapienne strefy – Północne Alpy Wapienne (Alpy Algawskie, Tyrolsko-Bawarskie Alpy Wapienne, Alpy Dolnoaustriackie, Alpy Salzburskie), a także Południowe Alpy Wapienne (Dolomity, Alpy Bergamskie, Alpy Karnickie, Karawanki, Alpy Kamnickie, Alpy Julijskie).

Alpy – góry leżące we Francji, Włoszech i Austrii

Gdy ktoś pyta o góry leżące we Francji, Włoszech i Austrii, to odpowiedź może być tylko jedna – Alpy. Alpy są typową młodą kurdyjską górą . Dolina między Jeziorem Bodeńskim a Jeziorem Como dzieli pasmo górskie na Alpy Zachodnie i Wschodnie. Region alpejski ma silną tożsamość kulturową. Tradycyjna kultura rolnictwa, serowarstwa i obróbki drewna nadal istnieje w alpejskich wioskach, chociaż przemysł turystyczny zaczął się rozwijać na początku XX wieku i znacznie rozszerzył się po II wojnie światowej, aby pod koniec wieku stać się dominującym przemysłem w kraju. Góry leżące we Francji, Włoszech i Austrii posiadają też jedną wspólną cechę – są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.

Kraje alpejskie – turystyka

Dla takich miejsc jak kraje alpejskie turystyka to jedno z kół napędowych gospodarki. Każdej zimy tysiące, o ile nie miliony ludzi z całego świata ściąga w Alpy, by rozkoszować się zimowym szaleństwem za dnia oraz grzanym winem czy gorącą czekoladą przy kominku wieczorami. W takich rejonach jak kraje alpejskie turystyka musi więc sprostać multikulturowości oraz różnym oczekiwaniom klientów. Wciąż jednak jest jedną z głównych zimowych destynacji, szczególnie dla Europejczyków. Czy wybierzesz się w tym roku?

Kraje Alpejskie – mapa polityczna

Chcesz odwiedzić kraje alpejskie? Mapa polityczna na pewno Ci się przyda. Alpy są rozległym systemem górskim, który znajduje się w południowo-środkowej Europie. Pasma górskie rozciągają się na około 1200 km w kształcie półksiężyca przez osiem krajów alpejskich, a mianowicie Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Liechtensteinu, Monako, Słowenii i Szwajcarii. Dlaczego, jeśli chodzi o kraje alpejskie, mapa polityczna może okazać się pomocna? W każdym z tych krajów mamy do czynienia z różnymi warunkami atmosferycznymi, a do tego każde z nich ma inne prawo.

Alpy – mapa geograficzna

Czy wiesz jak rozległe są Alpy? Mapa geograficzna wskazuje, że jest to przeogromny górzysty teren, położony w południowo-środkowej Europie. Pasma górskie rozciągają się na blisko 1200 kilometrów w kształcie półksiężyca w aż ośmiu krajach obejmujących Alpy. Mapa geograficzna pokazuje, że są to: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Lichtenstein, Monako, Słowenia oraz Szwajcaria. Najchętniej tereny te odwiedzane są przez miłośników narciarstwa oraz snowboardingu i polecane dla większości grup zaawansowania.

Polecane wpisy
alpy-wysokość-czterotysieczniki-alp