Budowa geologiczna i rzeźba alpejska

Budowa geologiczna i rzeźba alpejska to zagadnienia, które warto poznać, zanim udamy się na wyjazd w Alpy. Czym charakteryzują się te tereny? Kiedy się ukształtowały? Jakie są regiony fizycznogeograficzne? Przedstawiamy najciekawsze informacje związane z Alpami.

Spis treści:

  • Regiony fizycznogeograficzne Alp
  • Alpy – budowa geologiczna
  • Rzeźba alpejska

Wpis zawiera najważniejsze informacje dotyczące regionów fizycznogeograficznych Alp, budowy geologicznej oraz rzeźby alpejskiej. Poznaj ciekawostki związane z Alpami!

Regiony fizycznogeograficzne Alp

Jeśli chodzi o regiony fizycznogeograficzne Alp, możemy wyróżnić Alpy Wschodnie i Zachodnie. Te pierwsze są niższe i poprzecinane wieloma dolinami rzek. Występuje tutaj strefa krystaliczna: Wysokie Taury, Niskie Taury, Alpy Retyckie, Alpy Kitzbühelskie, Alpy Noryckie, Dolomity, Alpy Bergamskie, Alpy Karnickie, Karawanki, Alpy Kamnickie, Alpy Julijskie.

Alpy Zachodnie są masywniejsze oraz wyższe. Tutaj także mamy do czynienia ze strefą krystaliczną: Alpy Nadmorskie, Alpy Graickie, Alpy Kotyjskie, Alpy Delfinackie, Alpy Sabaudzkie, Alpy Pennińskie, Alpy Lepontyńskie, Alpy Glarneńskie, Alpy Berneńskie. Strefą graniczną Alp Wschodnich i Zachodnich jest obniżenie, które ciągnie się od Jeziora Bodeńskiego do Jeziora Como.

Alpy – budowa geologiczna

Alpy wyróżniają się budową fałdowo-płaszczowinową. Wewnętrzną część stanowią skały krystaliczne. Tworzą one strefę 100 kilometrów szerokości. Ważne jest to, że do trzony krystalicznego Alp przylega pas wapienny od północy. ma on 40 kilometrów szerokości. Pas ten sąsiaduje z kolei z zewnętrznym pasem fliszowym. Od południa do strefy krystalicznej przylega pas wapienno-dolomitowy.

Rzeźba alpejska

Rzeźba alpejska ukształtowała się w okresie Trzeciorzędu i Czwartorzędu. Doszło wtedy do wypiętrzenia gór, a następnie miała miejsce erozja wietrzna, lodowcowa i rzeczna. Co istotne, powstałe w ich wyniku formy nie są identyczne w obrębie całego łańcucha górskiego. W strefie zewnętrznej Alp, która jest zbudowana z najmniej odpornych skał fliszowych, dominują stosunkowo niskie wzniesienia o łagodnych stokach. Wyższą strefę wapienną przecinają z kolei głęboko wcięte doliny rzeczne. Mamy tutaj także stoliwa górskie o stromych stokach, baszty skalne i turnie. Są również rozwinięte zjawiska krasowe – szczególnie w Północnych Alpach Wapiennych oraz w Alpach Prowansalskich i Delfinackich.

W Alpach znajduje się współcześnie ponad 1200 lodowców. Ich łączna powierzchnia wynosi 3600 kilometrów kwadratowych! Około 60% z nich mieści się w Alpach Zachodnich. Do najsilniej zlodowaconych grup górskich można zaliczyć: Mont Blanc, Alpy Pennińskie, Alpy Berneńskie, a także w Alpach Wschodnich: Taury Wysokie i Alpy Otztalskie.

Jaki klimat panuje w Alpach? Alpy leżą na granicy dwóch stref klimatycznych: umiarkowanej oraz podzwrotnikowej. Po północnej strefie gór przeważają masy chłodniejszego powietrza umiarkowanego, z kolei na południu pogodę kształtują masy cieplejszego i bardziej suchego powietrza podzwrotnikowego. Ma to miejsce szczególnie wiosną i jesienią.

Planując wyjazd na narty w Alpy z pewnością warto zapoznać się z powyższymi wskazówkami. Będą bez wątpienia interesującą i przydatną wskazówką.

Polecane wpisy
alpy-europa-gdzie-warto-pojechac